Vooral ouderen waarderen burgerjournalistiek

Dit blog bevat geen videofragmenten. Gelukkig vinden veruit de meeste mensen de informatie daardoor niet minder betrouwbaar. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar internetgebruik in Nederland. Een hele opluchting. Ook burgerjournalisten kunnen gerust zijn: veel mensen vinden hun berichten net zo betrouwbaar als die van professionele journalisten.

Het rapport toont het beeld van een bloeiende online natie. Er wordt massaal geïnternet, de verbinding met het world wide web staat een groot deel van de dag aan en men e-mailt, surft, downloadt en chat heel wat af. Met als gevolg dat de internettende bevolking zich beter op de hoogte voelt dan ooit tevoren. Vrijwel iedereen (90%) kan zijn weg dan ook goed vinden op het net en is in staat om alle gezochte informatie daadwerkelijk te vinden.

Maar het is niet louter rozengeur en maneschijn. De mensen vinden weliswaar de informatie die ze zoeken, maar de helft vindt het vervolgens lastig om te bepalen of de gevonden informatie klopt. En driekwart heeft behoefte aan meer kennis over hoe je om moet gaan met informatie van internet.

Kortom, informatie op het web vinden is geen probleem, maar beoordelen of het goede informatie is blijkt een stuk lastiger. Dat is niet zo verwonderlijk: wie op Google een paar trefwoorden intikt, stuit altijd wel op een paar relevante verwijzingen. Maar de bron is vaak onbekend, obscuur en dus lastig op betrouwbaarheid te beoordelen.

Hoe zit het dan met ‘erkende’ nieuwsbronnen, de nieuwssites van naam en faam? Ze worden door veel mensen (ongeveer zeventig procent) bezocht, maar hoe betrouwbaar worden ze gevonden? Helaas levert dit onderzoek daar weinig duidelijkheid over. Er is niet gevraagd naar de betrouwbaarheid van verschillende nieuwssites. Hooguit valt uit de gegevens af te leiden dat sommige mensen sites van kranten (zoals de Volkskrant en De Telegraaf) betrouwbaarder vinden dan nieuwssites (zoals Nu.nl), maar anderen vinden juist weer van niet.

Wat wel duidelijk wordt is dat de professionele journalist niet bij iedereen een streepje voor heeft. Bijna de helft van de mensen vindt de berichtgeving van burgers net zo goed als die van beroepsjournalisten. Opmerkelijk genoeg vinden de burgerjournalisten hun aanhangers vooral onder de oudere internetters. Jongeren zijn juist meer te spreken over professionele journalisten; zestig procent van de 20-29-jarigen vindt het nieuws van burgerjournalisten minder goed dan van professionals. Bij de 60-plussers is nog geen vijftig procent die mening toegedaan. Meer dan de helft van de internettende senioren neemt dus genoegen met burgerberichtgeving. Dat roept vragen op: want waren het niet juist die jongeren die zich klikkend, bloggend en hyvend steeds minder zouden aantrekken van de ‘oude’ journalistiek?

3 Comments

Add yours →

 1. Dat is zeker een interessant punt. Misschien hebben jongeren toch een geïdealiseerd beeld van ‘de pers’: uit onderzoek van Irene Costera Meijer bijvoorbeeld bleek dat ze het NOS Journaal weliswaar saai, maar ook degelijk en betrouwbaar vonden. Wellicht is er dus sprake van een schijntegenstelling.
  En de ouderen? Een suggestie: betrouwbaarheid is behalve beeldvorming ook gebaseerd op eigen ervaringen. Ouderen hebben meer meegemaakt en meer gelezen, en iedereen maakt in zijn leven wel eens mee dat een onderwerp in het nieuws komt waar je toevallig zelf veel van af weet, waarbij je constateert dat er veel (ook kleine) foutjes worden gemaakt: simplificaties, verkeerd geschreven namen, enzovoort. Ze weten dat journalisten ook ‘maar mensen’ zijn en hebben door hun eigen levenservaring relatief meer ervaring voor de kennis van mensen zoals zijzelf.
  Maar dit is natuurlijk puur giswerk 😉

 2. Aleander: bizar eigenlijk. Ik ga dat rapport lezen. En het giswerk van Jaap lijkt me tamelijk slim.

 3. Alexander Pleijter

  21 februari 2008 — 12:18

  Nog even een aanvulling die van belang is. Uit het rapport blijkt dat jongeren wel vaker nieuws lezen dat afkomstig is van ‘gewone burgers’. 45% van de jongeren leest dit soort nieuws wel eens en bij “bij de andere leeftijdsgroepen ligt dat tussen 34 en 39%.” Dus ouderen lezen het minder, maar waarderen het meer. Het wordt steeds gekker…

Geef een reactie