De Nederlandse pers maakt aanspraak op acht miljoen euro voor innovatie. Maar waaraan moet dat geld besteed worden? Dat is de grote vraag voor de commissie Brinkman, die is belast met het opstellen van criteria om het innovatiefonds van minister Plasterk een goede bestemming te geven. Gisteravond organiseerde de Nederlandse Vereniging van Journalisten de ‘Staten Generaal van de Journalistiek’ om de commissie te voorzien van idee├źn. Grootste punt van discussie was: gaan we kranten steunen of individuele journalisten?

De voorstellen om kranten rechtstreeks te steunen waren de volgende:

  • Laat de overheid de distributie van kranten voor zijn rekening nemen, zodat er bij media meer geld overblijft voor kwaliteitsjournalistiek (hoofdredacteur Parool Barbara van Beukering, hoofdredacteur de Volkskrant Pieter Broertjes)
  • Zorg voor een gelijk speelveld voor alle media. Laat de publieke omroep dus ophouden met het opstrijken van zowel overheidssubsidie als reclamegeld (Barbara van Beukering, hoofdredacteur Elsevier Arendo Joustra)
  • Pas de omroepwet aan zodat het mogelijk wordt dat kranten gaan samenwerken met omroepen, bijvoorbeeld Trouw met NCRV (adjunct-hoofdredacteur Trouw Esther Lammers)
  • Geef subsidie aan redacties zodat die hun reorganisatie tot multimediaal werkende redacties kunnen bekostigen (Esther Lammers)
  • Meer geld en aandacht voor de ontwikkeling van de e-paper (Barbara van Beukering)
  • Subsidieer bepaalde taken van redacties, bijvoorbeeld verslaggeving van gemeenteraadsvergaderingen, aanwezigheid van redacteuren in de regio (hoofdredacteur De Gelderlander Kees Pijnappels)
  • Stimuleer het project Krant in de Klas om jongeren de waarde van kranten bij te brengen (Barbara van Beukering)

Naast deze trits aan maatregelen om kranten te steunen waren er twee voorstellen om het fonds ten goede te laten komen aan individuele journalisten:

  • Zorg dat journalisten zich kunnen bijscholen, zodat ze zich kunnen bekwamen in het gebruik van de moderne techniek voor hun journalistieke werk (Esther Lammers)
  • Subsidieer geen kranten, maar individuele journalisten die een goed idee hebben voor innovatieve journalistiek (eigenaar Campus TV Mark Koster)

Aan de commissie Brinkman de taak om een keus te maken. Met een lastige afweging: is het nuttig om kranten overeind te houden met overheidssubsidie? Blijven kranten een belangrijke rol spelen in de journalistiek van de toekomst? Om criteria op te stellen voor het besteden van innovatiegelden zou je dus een visie moeten hebben op het journalistieke speelveld van de toekomst.

Daar is de commissie inmiddels ook achter, liet commissielid Bart Brouwers (hoofdredacteur Sp!ts) aan het einde van het debat weten. “Aanvankelijk was het de bedoeling dat de commissie eerst met een voorstel voor de besteding van het innovatiefonds zou komen en daarna een beschrijving zou opstellen van het mediaspeelveld van de toekomst en de rol die de overheid daarin zou kunnen spelen. Maar die twee kan je eigenlijk niet los van elkaar zien.”

Meer verslagen van de ‘Staten Generaal van de Pers’