Haat of liefde tussen regionale kranten en lokale bloggers

Onlangs deed Bart Brouwers op DodeBomen.nl regionale dagbladen de suggestie om gebruik te  maken van lokale bloggers en twitteraars. In dat licht deed het regionale dagblad De Stentor een opmerkelijke zet: de krant beëindigde de samenwerking met freelancer Anita van den Berg, omdat ze als vrijwilliger is gaan schrijven voor het lokale blog Epenaren.nl. De regioredactie ziet lokale bloggers blijkbaar vooral als concurrent en niet als mogelijkheid om de eigen berichtgeving te verrijken.

Epenaren.nl profileert zich als een vrijwilligersproject met als doelstelling: “een eigenzinnig en onafhankelijk internetplatform zijn met informatie over het leven in de gemeente Epe.” Het is opmerkelijk dat her en der dergelijke projecten ontstaan. Blijkbaar is er een behoeft om online lokale gemeenschappen te vormen waar bewoners nieuws, foto’s, meningen en aankondigingen kunnen uitwisselen. De bestaande media slagen er blijkbaar niet in om te voorzien in die behoefte, met als gevolg dat vrijwilligers de handen ineen slaan.

Hoe daarop te reageren als regioredactie?

Een voor de hand liggende reactie is om dergelijke projecten te marginaliseren en af te doen als niet-journalistiek. Dus zeg je dat zulke sites subjectief zijn, roddels verspreiden, de feiten niet controleren, en meer van dergelijke argumenten.

Zeg maar de manier waarop De Stentor het weblog Epenaren.nl benadert. Op Epenaren.nl is een fragment te lezen van de e-mail waarin (inmiddels voormalige) regiochef Marco Gruben de reden voor het verbreken van de werkrelatie met  freelancer Anita van de Berg toelicht: “Ik stel voor dat de wegen van de Stentor en die van jou als freelance medewerkster scheiden. Ik heb begrepen dat jij een vaste medewerkster bent geworden van de website www.epenaren.nl. In mijn optiek zijn die twee petten (het objectieve dagblad de Stentor versus het subjectieve www.epenaren.nl), niet te combineren.”

Het zal duidelijk zijn dat deze woorden getuigen van behoorlijk wat dedain tegenover de manmoedige pogingen van enkele Epenaren om de lokale  informatie-uitwisseling te bevorderen.

Hoe dan wel?

Dat mensen zo’n lokaal weblog beginnen is alarmerend voor de professionele media in een gemeente. Blijkbaar hebben bewoners het gevoel dat ze als lokale gemeenschap niet goed bediend worden door de bestaande media. De beste en meest voor de hand liggende oplossing is: samenwerking. Zorg dat je gebruik gemaakt van dergelijke weblogs. Wordt een onderdeel van de lokale internetgemeenschap door onderling te linken en informatie uit te wisselen.

De Stentor zou bijvoorbeeld de afspraak kunnen maken dat redacteuren de eerste regels van berichten over Epe op Epenaren.nl kunnen plaatsen, met een link naar DeStentor.nl voor mensen die het hele bericht willen lezen. Dat levert De Stentor dan alleen maar meer bezoek op. En De Stentor zou goede bijdragen van bloggende Epenaren kunnen belonen met publicatie in de krant.

Bovendien ontstaat er niet zo’n oorlogszuchtige stemming, zoals nu het geval is. Lees het stuk en de reacties eronder op Epenaren.nl en het is duidelijk dat het weblog De Stentor nu ziet als vijand. Het kan toch nooit de bedoeling van een regiokrant zijn om de eigen doelgroep zo tegen zich in het harnas te jagen?

7 Comments

Add yours →

 1. Ik denk dat Munsterman en consorten de blogtouwtjes liever zelf in handen houden.

 2. Door alle bezuinigen en gerommel op haar redacties slaagt Wegener er niet meer in om een binding met het bestuur, de bevolking en het verenigingsleven van de gemeentes waar ze voor schrijven in stand te houden (laat staan op te bouwen). Daar komt de onvrede vandaan. Een plan met het melden van headlines in ons radionieuws met een verwijzing naar de krant heb ik een jaar of vijf geleden ook al eens op de lokale redactie van Wegener in Deventer neergelegd. Nooit meer iets gehoord. Toen ik een tijdje later de nieuwe hoofdredactrice namens Deventer FM belde om haar te feliciteren met haar job, werd de hoorn op de haak gesmeten….. Wegener heeft volgens epenaren.nl overigens vergevorderde plannen om per 1 januari 2010 een aantal lokale redacties, waaronder ook die in Epe te sluiten. Acties zoals het ontslag van Anita zijn domweg de laatste stuiptrekkingen van iets dat ooit ‘een instituut’ was.

 3. De kranten hebben zoveel bezuinigd dat zij lokaal amper meer draagkracht hebben. Door constant te roepen dat lokale/regionale informatievoorzieningen (door burgers/freelancers) amateuristisch zijn, verdoezelen zij hun eigen falen.

  Dit soort krampachtige houdingen komen vaak voor bij organisaties die moeite hebben on zich aan te passen aan ontwikkelingen in de wereld, de maatschappij en vooruitstrevende ontwikkelingen op gebied van techniek.

  De kranten zijn hun focus kwijt. Meer aangeleverde berichten over show en standaard ANP invullingen van zowel blad als site maakt dat hun producten niet onderscheidend genoeg meer zijn. Zij zien dit terug in hun oplage.

  In plaats van unieke content te leveren op specifieke gebieden, wordt er nu steeds met een shot hagel geschoten.

  Lokale/regio gerichte informatie sites hebben de toekomst. Zij kunnen zich profileren als medium dat tussen dagblad algemeen en huis aan huis in zit. Nu profileren deze nieuwkomers zich nog het meest op het web maar vroeg of laat zullen een aantal nieuwkomers misschien ook wel voor print kiezen.

  Daarmee hebben de bladen precies het tegenovergestelde bereikt van hun huidige acties. Want die strijd gaan zij verliezen.

 4. In het Eindhovense is ’n hoop gedonder omdat de gemeente de plaatselijke radio zwaar wil subsidiëren – ED voelt zich gepasseerd.

 5. In Eindhoven doet de krant nu huilen MAAR, waarom werkt een krant niet samen met een lokale mediainstelling?

  Kranten pochen dat zij de enige zijn die kwaliteit kunnen leveren maar dat was vroeger.

  Samenwerking tussen ED en de RTV van Eindhoven zou het ED ook video kunnen opleveren en ook op andere wijze kan dit tot voordelen leiden zoals een gezamenlijke verkoop van reclameruimte.

  Ik heb het artikel in het ED gelezen. Echt dode bomen tegen een publiek bestel. Maar een handreiking richting dit publieke bestel? Nee niet gezien…. wel geklaag

 6. Zie mijn opmerking onder de correctie. De schrijver was wel degelijk geïnformeerd over het arbeidsconflict en de waarschijnlijke reden van ex De Stentor chef Marco Gruben om tot ontslag over te gaan van ons redactielid.

 7. @Harold Makaske: Niet op het moment dat ik dit stuk publiceerde.

Geef een reactie