‘ Objectiviteit is een noodzakelijk keurmerk voor de journalistiek’

Het is crisis voor journalisten. Niet alleen in economisch opzicht met bezuinigingen en ontslagen op redacties, maar ook in journalistiek opzicht. Journalisten hebben te maken met een serieus verlies aan geloofwaardigheid en status. Maar desondanks er is een toekomst voor journalisten, meent Brian McNair, hoogleraar journalistiek aan de Universiteit van Strathclyde. “Vertrouwen, waarheid en objectiviteit zijn belangrijker dan nooit tevoren voor journalisten.”

Vervagende grenzen
McNair sprak vandaag op het symposium ‘Trust, truth and performance: Diverse journalisms in the 21st century‘ aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij kenschetst het huidige tijdperk als een tijd van vervagende grenzen. En dat geldt bij uitstek voor de journalistiek.

Denk aan het vervagende onderscheid tussen serieus en niet-serieus nieuws, tussen nieuws en entertainment. En ook het vervagende onderscheid tussen amateurs en professionals in de informatievoorziening.  Amateurs leveren meer input dan ooit en zijn invloedrijker dan ooit.

Orde in de chaos
Volgens McNair zijn journalisten hard nodig om orde in de chaos te brengen. En objectiviteit zou daarin een sleuterol moeten vervullen.

Internet is een marktplaats van vele ‘subjectiviteiten’ van bloggers, burgerjournalisten en andere bronnen. Door te streven naar objectiviteit hanteren journalisten volgens McNair een set van normen en richtlijnen om orde te scheppen in de chaos van de wereld. Zodoende kan objectiviteit dienen als een soort keurmerk voor waardevolle en betrouwbare ¬†informatie. Het maakt duidelijk dat journalisten altijd op zoek zijn naar waarheid, er naar streven om een betrouwbaar beeld van de werkelijkheid te geven.

Eerlijkheid en transparantie
Streven naar waarheid lijkt me niet verkeerd voor een journalist. Maar of de term objectiviteit geschikt is om vertrouwen te winnen betwijfel ik.  Objectiviteit riekt te veel naar betweterigheid en arrogantie. Eerlijkheid en transparantie zijn wat mij betreft de sleutelwoorden voor geloofwaardige journalistiek.

3 Comments

Add yours →

  1. Vreemd dat hier de termen ‘objectiviteit’ en ‘subjectiviteit’ gebruikt worden. Naar mijn mening is het namelijk onmogelijk om [als mens] volledig objectief te zijn. Dit is bovendien niet inherent verbonden aan zaken als geloofwaardigheid en eerlijkheid.

  2. Ik ben ’t roerend met Sander eens. De laatste zin” Eerlijkheid en transparantie zijn wat mij betreft de sleutelwoorden voor geloofwaardige journalistiek” zou ik daarom een betere titel gevonden hebben dan “Objectiviteit is een noodzakelijk keurmerk voor de journalistiek”.

  3. Dat ben ik met je eens, Denise. Die kop is een citaat van McNair en staat dan ook tussen aanhalingstekens. Ik heb hem als kop gebruikt omdat het de aanleiding of insteek van deze blogpost was. Maar niet de conclusie, dat is wat mij betreft de laatste zin van het stuk.

Geef een reactie