Noordhollands Dagblad regelt gratis taxiritjes voor ouderen

Sneeuw en gladde wegen zorgen ervoor dat legio mensen die slecht ter been zijn zich niet meer buiten de deur wagen. Maar voor Zaankanters biedt het Noordhollands Dagblad een oplossing: volgende week deelt de redactie taxitritjes uit aan 65-plussers in de regio. De gelukkigen moeten de achterbank wel delen met een verslaggever die er een stukje over schrijft voor de krant.

Een dure grap om taxi’s te huren voor zo’n serie in de krant? Dat blijkt mee te vallen. “We hebben gewoon autobedrijf Floor de Gier gebeld met de vraag of hij er zijn medewerking aan wil verlenen en voor vijf ritjes volgende week een auto ter beschikking wil stellen”, vertelt Jan van der Werff, chef van de redactie Zaanstreek. “Daar staat tegenover dat we elke aflevering in het intro van het artikel zijn naam zullen noemen.”

Kortom, een slimme vorm van sponsoring. Vroeger had dit ongetwijfeld geleid tot protesten en discussies, maar inmiddels lijken dit soort deals steeds vaker voor te komen, onder meer doordat redactiebudgetten onder druk staan.

Desondanks was er op de redactie van het Noordhollands Dagblad enige discussie over het taxiproject. “Toch heeft min of meer iedere betrokkene op de redactie zich erbij kunnen neerleggen,” zegt Van der Werff. De reden? “Omdat het initiatief vanuit de redactie is gekomen en er niet door de commercie of een of andere adverteerder om is verzocht.”

Daarnaast was er een simpele praktische overweging: “We hadden geen auto van ons bedrijf ter beschikking, dus zijn we mogelijkheden gaan onderzoeken om elders vervoer te regelen.”

Naar mijn idee is het prima initiatief. Mooi toch dat enkele ouderen dankzij deze samenwerking tussen het Noordhollands Dagblad en een lokaal garagebedrijf weer buiten de deur komen?

2 Comments

Add yours →

  1. ”Toch heeft min of meer iedere betrokkene op de redactie zich erbij kunnen neerleggen,” zegt Van der Werff. De reden? “Omdat het initiatief vanuit de redactie is gekomen en er niet door de commercie of een of andere adverteerder om is verzocht.”

    Oké. Zal ik de vraag maar stellen dan? Stel dat dit inderdaad een goed idee is, waarom was het dan ineens niet meer goed geweest als het afkomstig was geweest van commercie of een adverteerder?

  2. @Bart Brouwers: Via de mail een reactie van redactiechef Jan van der Werff:
    “Er is niet door de commercie of een of andere adverteerder om verzocht. Vooral dat laatste (‘verzocht’) is van belang. Wij bepalen als redactie nog steeds graag zelf wat we wel en wat we niet in de krant zetten. Zoals we het nu hebben aangepakt, is onze redactionele onafhankelijkheid (dat blijft een groot goed) gegarandeerd. De redactie heeft het autobedrijf gevraagd een wagen ter beschikking te stellen. Dat heeft erin toegestemd zonder voorwaarden. Wij hebben aangeboden in de intro zijn naam te vermelden.
    Vraag me echter niet wat de toekomst gaat brengen als uitgevers onder druk van aandeelhouders meer en meer rendement eisen.”

1 Pingback

  1. Homepage

Geef een reactie