Category: Onderzoek (page 1 of 7)

Internet blijft een blok aan het been van regioredacties van kranten

cartoon regiojournalistiek in spagaatVelen zullen het niet bevroeden, maar de eerste krant in Nederland met een website was het Eindhovens Dagblad. Jawel, een regionaal dagblad. In 1995. Nu, bijna twintig jaar later, blijkt internet nog altijd voor hoofdbrekens te zorgen bij regionale dagbladen.

Dat blijkt uit het proefschrift Regionale journalistiek in spagaat van Kees Buijs. Hij deed onderzoek op drie regioredacties (Oss en Tilburg van het Brabants Dagblad en Arnhem van De Gelderlander) om te zien hoe ze invulling geven aan hun journalistieke werk en of ze erin slagen hun ambities waar te maken. Dat blijkt niet het geval. In de dagelijkse praktijk kunnen ze niet voldoen aan hun eigen kwaliteitscriteria.
Read more →

Sociale media zijn níet de belangrijkste nieuwsbron voor jongeren

Sociale media belangrijkste nieuwsbron voor jongeren. Toen ik die kop op vk.nl las, dacht ik meteen: wow, dat is sensationeel nieuws! Sensationeel, omdat dit een revolutionaire breuk zou zijn met de manier waarop mensen, en ook jongeren, van oudsher nieuws consumeren, namelijk via de krant, het televisienieuws en nieuwssites. Uit Nederlands onderzoek uit 2010 bleek nog dat de televisie veruit de belangrijkste nieuwsbron was voor jongeren. Dat medium is nu dus voorbij gestreefd door sociale media als Twitter en Facebook. Sensationeel! Als het waar zou zijn…

Read more →

De jonge journalist als Twitter-mentor

Door Tom de Louw

Jongere dagbladjournalisten moeten meer als mentor gaan optreden voor hun oudere collega’s. Dat is één van de conclusies van mijn masterscriptie, waarbij ik heb gekeken naar de vaardigheden waarover een regionaal dagbladjournalist in het crossmediale tijdperk moet beschikken. Uit observaties en interviews met verslaggevers van het Brabants Dagblad en De Gelderlander blijkt dat de oudere journalist wel degelijk energie wil steken in het maken van filmpjes of het bijhouden van de website. Ook voor het gebruik van sociale media als Twitter en LinkedIn staan ze open. Daarvoor zullen ze wél bijgeschoold moeten worden; er zijn vaardigheden voor nodig waarover een journalist niet zonder meer beschikt. Read more →

Oudere journalist toch wat conservatief

In mijn vorige blogpost keerde ik me tegen de veronderstelling dat oudere journalisten per definitie ouderwets zouden zijn. Maar is daar ook bewijs voor? Jawel! Vorig jaar publiceerde ik met mijn Nijmeegse collega-onderzoekers Liesbeth Hermans en Maurice Vergeer een wetenschappelijk artikel over het internetgebruik van Nederlandse journalisten. En wat blijkt? Oudere journalisten zijn toch wat conservatiever dan hun jongere collega’s. Read more →

De defensieve innovatiecultuur in de journalistiek

Gisteravond was de presentatie van het Handboek Crossmediale  Journalistiek en Redactie. Ter gelegenheid daarvan vond een debat plaats over de vraag: Helpt de ouderwetse journalist zijn vak om zeep? Ter inleiding hield ik een korte presentatie over de defensieve innovatiecultuur van nieuwsorganisaties. Hieronder volgt de tekst van mijn verhaal.

1995 is het geboortejaar van de Nederlandse internetjournalistiek. In 1995 gingen namelijk de eerste Nederlandse kranten online (Eindhovens Dagblad en NRC Handelsblad), kwam het eerste opinieblad met een website (De Groene Amsterdammer) en vond de lancering plaats van Planet.nl en Webwereld, die een belangrijke voortrekkersrol vervulden voor de Nederlandse  internetjournalistiek. Read more →

De vraag blijft: is privacyschending schadelijk?

De vliegramp in Tripoli heeft het debat over hoe de journalistiek hoort om te gaan met slachtoffers plotsklaps weer hoogst actueel gemaakt. Het jongetje dat de ramp als enige passagier overleefde, was de aanjager. Of beter gezegd, de journalisten die hem in het ziekenhuis fotografeerden en filmden, zijn personalia in hun verslaggeving noemden en een kort gesprekje met hem via de mobiele telefoon publiceerden. Ook andere actuele kwesties zouden tot discussie kunnen leiden. Wat te denken van de slachtoffers van zwemleraar Benno L.? Her en der in de media duiken voornamen van zijn slachtoffers op. Soms ook de volledige namen van ouders die aan het woord komen op televisie.

Dat moeten journalisten niet doen, want dat is schadelijk voor die kinderen! Althans, dat is de boodschap van drie onderzoekers van het Amerikaanse Crime Against Childeren Research Center van de University of New Hampshire. Zij pleiten in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Journalism voor volledige privacy van jeugdige slachtoffers. Read more →

Hoofdredacteuren somber over toekomst van de journalistiek

Amerikaanse hoofdredacteuren zijn pessimistisch over de toekomst van de journalistiek. Of op zijn minst flink skeptisch. Dat valt te concluderen uit een peiling van het Project for Excellence in Journalism. Geen wonder, zou je zeggen, want het is crisis bij de kranten. Maar nee, het ging in deze peiling niet louter om hoofdredacteuren van kranten. Sterker, met name de leidinggevenden van radio- en televisieredacties zien de toekomst somber in. De redenen van die somberheid zijn het verval van de klassieke journalistieke normen en waarden, en de zorg over het voortbestaan van de eigen media. Bijna de helft van de ondervraagde hoofdredacteuren leeft met het idee dat de eigen nieuwsorganisatie over een jaar of tien ter ziele zal zijn, als het niet lukt om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Read more →

Waarom noemen steeds meer bloggers zich journalist?

Het is een steeds terugkerende discussie: zijn bloggers journalisten? Keer op keer levert deze ogenschijnlijk simpele vraag een hoop debat op. Bij tijd een wijle wordt er ook onderzoek naar gedaan. Zoals een onlangs gepubliceerd onderzoek van PR-bureau PR Newswire en PR-magazine PR Week. Volgens dit onderzoek ziet ongeveer de helft van de Amerikaanse bloggers zichzelf als journalist. Opmerkelijk, want dit percentage is fiks hoger dan een jaar eerder. Toen beschouwde eenderde van de bloggers zichtzelf als journalist. Wat is de oorzaak van die forse toename? Read more →

Argumenten voor en tegen ‘user generated content’

Vorige week maakte Nova bekend te stoppen met lezersreacties op de website. Het systeem van ‘zelfcorrectie’ – websitebezoekers konden andermans reacties met een muisklik voorzien van een positief of negatief oordeel – bleek in de praktijk niet te werken. Volgens de hoofdredactie werd de site daardoor ongewild “een etalage voor willekeurige ongenoegens en verdachtmakingen.”
Ongeveer een half jaar daarvoor stopte Twentsche Courant Tubantia met haar virtuele dorpspleinen waar de Twentse burgers hun foto’s en berichten eigenhandig konden publiceren. Ook dat initiatief bleek niet te werken. Manager burgerjournalistiek van de krant, Hans Berkhout, legde in vakblad De Journalist uit waarom: “Het vak van nieuwsgaring, hoor en wederhoor, duiden, onderscheiden van waarheid en leugen en vooral van toetsing en het brengen van feiten, kan niet door iedereen worden gedaan. Omdat het een écht vak is.” Twee initiatieven met inbreng van het publiek die ter ziele zijn gegaan op grond van twee argumenten: het werkt in de praktijk niet en het is geen journalistiek. Read more →

Internetnieuws is inferieur product

Momenteel wordt her en der driftig getimmerd aan ‘paywalls’ en ‘tolpoortjes’ rond nieuwssites. Hamergeklop klinkt vanuit Londen, New York, Berlijn en andere steden waar krantenuitgevers zich het hoofd breken over verdienmodellen op internet. Het jaar is nog maar net begonnen, maar The Economist heeft 2010 al uitgeroepen tot ‘the year of the paywall‘. Maar het zal nog lastig worden om mensen de portemonnee te laten trekken, want internetnieuws is een inferieur product, zo blijkt uit onderzoek. Read more →