Selectie van publicaties

Pleijter, A., Hermans, L. & Vergeer, M. (2012). Journalists and journalism in the Netherlands. In D. Weaver & L. Willnat, The Global Journalist in the 21st Century (pp.242-254). London: Routledge.

Hermans, L., Vergeer, M., & Pleijter, A. (2012). Nederlandse journalisten in 2010: Onderzoek naar de kenmerken van de beroepsgroep, professionele opvattingen en het gebruik van digitale media in het journalistieke werk. Nijmegen: Radboud Universiteit.

Pleijter, A. (2011). Journalistiek en social media. In D. van Osch & R. van Zijl (red.), Basisboek social media (pp. 121-148). Den Haag: Boom Lemma.

Oers, E. van, & Pleijter, A. (2011). User generated content: Lezers spreken een woordje mee op Nederlandse nieuwssites. De Nieuwe Pers, 2, 8-13.

Pleijter, A. & Gierstberg, F. (2011). Fotojournalistiek in perspectief: Een onderzoek naar fotojournalisten en beeldredacties. Amsterdam: NVJ.

Dasselaar, A. & Pleijter, A. (2010). Handboek crossmediale journalistiek en redactie. Culemborg: Van Duuren.

Hermans, L., Vergeer, M., & Pleijter, A. (2009). Internet adoption in the newsroom: Journalists’ use of the Internet explained by attitudes and perceived functionality. Communications, 34, 55-71.

Burger, P., Dersjant, T. & Pleijter (2009). Fact-checkers lopen achter de feiten aan. In Buijs, K. (red.), Journalistiek in diskrediet. Den Haag: Stimuleringsfonds van de Pers.

Pleijter, A. & Frye, A. (2007). Journalistieke gedragscode: Leiband of leidraad? Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen. Onderzoeksrapport voor de Raad voor de Journalistiek.

Pleijter, A., Hermans, L. & Vergeer, M. (2007). Journalisten gaan online: Ontwikkelingen in het intergebruik in de Nederlandse journalistiek 2002-2006. In E. van Heeswijk (red.), Journalistiek en internet, 2002-2007: Technofielen of digibeten? Amsterdam: Het Spinhuis.

Pleijter, A. (2006). Typen en logica van kwalitatieve inhoudsanalyse in de communicatiewetenschap . Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen. Ubbergen: Tandem Felix.

Pleijter, A., Hermans, L. & Tebbe, F. (2005): Nieuws garen op het web: Internetgebruik in de Nederlandse journalistiek. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 33, 14-31.

Wester, F., Pleijter, A. & Renckstorf, K. (2004). Exploring newspapers’ portrayals: A logic for interpretive content analysis. Communications, 29, 495-513.

Pleijter, A. & Deuze, M. (2003). Internet in de journalistiek. In H. Blanken & M. Deuze (red.), De mediarevolutie (pp. 33-49). Meppel: Boom.

Hijmans, E., Pleijter, A. & Wester, F. (2003). Covering scientific research in Dutch newspapers. Science Communication, 25, 153-176.

Pleijter, A., Tebbe, F. & Hermans, L. (2002). Nieuwe journalisten door nieuwe bronnen? Een landelijke inventarisatie van het internetgebruik in de Nederlandse journalistiek. Nijmegen/Rotterdam: Katholieke Universiteit Nijmegen/Bikker Euro RSCG.

Pleijter, A., Wester, F. & Hijmans, E. (2001). De onzekere wetenschap in de krant. Tijdschrift voor Wetenschap, Technologie en Samenleving, 9, 64-68.

Pleijter, A. & Renckstorf, K. (1998). Defining what’s news: A case study on the use of information sources by regional newspaper journalists in the Netherlands. Communications, 23, 83-97.

Pleijter, A., Willemsen, E., & Hermans, L. (1997). De definitiemacht van journalisten: Een casestudy naar de wijze waarop regionale dagbladjournalisten met informatiebronnen omgaan. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 25, 281- 303.

– See more at: http://www.toekomstvandejournalistiek.nl/about/#sthash.DOLTjk55.dpuf