Tag: bloggen (page 1 of 3)

De defensieve innovatiecultuur in de journalistiek

Gisteravond was de presentatie van het Handboek Crossmediale  Journalistiek en Redactie. Ter gelegenheid daarvan vond een debat plaats over de vraag: Helpt de ouderwetse journalist zijn vak om zeep? Ter inleiding hield ik een korte presentatie over de defensieve innovatiecultuur van nieuwsorganisaties. Hieronder volgt de tekst van mijn verhaal.

1995 is het geboortejaar van de Nederlandse internetjournalistiek. In 1995 gingen namelijk de eerste Nederlandse kranten online (Eindhovens Dagblad en NRC Handelsblad), kwam het eerste opinieblad met een website (De Groene Amsterdammer) en vond de lancering plaats van Planet.nl en Webwereld, die een belangrijke voortrekkersrol vervulden voor de Nederlandse  internetjournalistiek. Read more →

Waarom noemen steeds meer bloggers zich journalist?

Het is een steeds terugkerende discussie: zijn bloggers journalisten? Keer op keer levert deze ogenschijnlijk simpele vraag een hoop debat op. Bij tijd een wijle wordt er ook onderzoek naar gedaan. Zoals een onlangs gepubliceerd onderzoek van PR-bureau PR Newswire en PR-magazine PR Week. Volgens dit onderzoek ziet ongeveer de helft van de Amerikaanse bloggers zichzelf als journalist. Opmerkelijk, want dit percentage is fiks hoger dan een jaar eerder. Toen beschouwde eenderde van de bloggers zichtzelf als journalist. Wat is de oorzaak van die forse toename? Read more →

Niet bloggers, maar journalisten zijn te vaak anoniem

“Bloggers publiceren voordat ze weten hoe het echt in elkaar steekt en ze maken zich vaak niet bekend. Waar journalisten met open vizier werken, schenden de meeste bloggers de vertrouwelijkheid van hun naaste omgeving.” In enkele straffe pennestreken zet NOS-ombudsman Guikje Roethof op Villamedia het verschil tussen bloggers en journalisten neer. Het is een karikatuur: alsof je maar één smaak bloggers en één smaak journalisten hebt. Bovendien is het een uiterst negatieve en beperkte visie op bloggers. Het is veel nuttiger om eens goed te bekijken wat journalisten zouden kunnen leren van bloggers. Read more →

“Levensgevaarlijk land voor journalisten”

“Mexico dodelijke werkplek voor journalisten.” Geen fijn bericht dat Inter Press Service gister verspreidde. Liefst dertien journalisten werden in Mexico vermoord in 2009. In de afgelopen tien jaar stierven  57 journalisten na aanslagen op hun leven. Anderen verdwenen spoorloos. Desondanks toog een jonge Nederlandse journalist enkele maanden geleden naar dit land voor een carriére als buitenlandcorrespondent. “Ik liep al heel lang rond met de wens om in Latijns Amerika te werken. Toen ik een Mexicaanse vriendin kreeg was de keuze snel gemaakt.” Read more →

Meedoen in het debat. Door te bloggen

Aankomende donderdag en vrijdag (29 en 30 oktober) organiseert Mira Media het event Media4[ME] waar de vraag centraal staat: hoe kunnen etnisch-culturele minderheidsgroepen bewust omgaan met media? Dat kan onder meer door te bloggen. Daarom zal er een workshop zijn over dat onderwerp en ik mag de inleiding verzorgen. Patrick Pouw schreef alvast een voorbeschouwing over de workshop. Read more →

Sp!ts-redactie gaat online

Dagelijks worden in het openbaar vervoer de artikelen van Sp!ts-redacteuren op papier uitgedeeld. Eventueel kan je de digitale versie van de krant ook bekijken op Sp!tsnieuws.nl, maar de redactie heeft geen eigen website om de stukken te publiceren. Sp!tsnieuws.nl heeft namelijk een zelfstandige redactie, die feitelijk niks van doen heeft met de krant Sp!ts. Maar daar komt verandering in: de artikelen uit Sp!ts krijgen een eigen webstek. Bovendien gaan de Sp!ts-redacteuren bloggen. Vanaf maandag moet het gaan gebeuren. Read more →

Correctie: Arbeidsconflict was oorzaak onmin De Stentor en Epenaren.nl

Vorige week schreef ik een stuk over mogelijke samenwerking tussen regionale dagbladen en lokale bloggers. Dit naar aanleiding van het feit dat De Stentor de samenwerking met een freelancer had beëindigd die ook was gaan schrijven voor het lokale weblog Epenaren.nl. Naar me nu duidelijk is geworden is er al veel langer sprake van een flinke vete tussen de krant en het blog. Rancune, arbeidsconflict en rechtzaken behoren tot de ingrediënten van deze ruzie. Ik heb me dat niet gerealiseerd en ben daar ook niet ingedoken, het ging mij namelijk vooral om de botsing tussen lokale bloggers en een regionale krant. Dit was dus bij nader inzien niet zo’n goed voorbeeld daarvan.  Die onzorgvuldigheid is mij toe te schrijven, dat had ik moeten checken. Voor de duidelijkheid: de rancune is toe te schrijven aan een verstoorde arbeidsrelatie tussen een chef-redacteur van De Stentor en een voormalig redactielid van De Stentor die momenteel actief is bij Epenaren.nl. Van dat arbeidsconflict weet ik verder niets en daar heb ik dus ook geen mening over. Maar het zit allemaal wat anders dan ik aanvankelijk schreef.

Bloggen bij de BBC

Stel, je bent een gerenommeerde nieuwsorganisatie. Bekend over de hele wereld met nieuws op radio, televisie en internet. Je hebt een ongekende reputatie wat betreft journalistieke kwaliteit: vermaard vanwege je objectiviteit, neutraliteit en betrouwbaarheid. En niet ten onrechte, want nooit wordt het nieuws zomaar even snel de wereld in geslingerd. Alvorens tot publicatie over te gaan wordt elk feit nauwkeurig gecheckt en zetten kritische eindredacteuren met veel precisie de puntjes op de i.

Maar wat nu als plots een nieuwe publicatievorm in de mode raakt? Een publicatievorm die feiten vermengt met meningen, die speculaties tot nieuws verheft, die weinig opheeft met eindredactie omdat je vooral makkelijk en snel je observaties en gedachten moet kunnen publiceren. Kortom, een publicatievorm die spot met alles wat jij hoog in het vaandel hebt staan. Maar die hoe dan ook steeds populairder wordt. Wat doe je dan? Verketteren? Verzwijgen? Of toch maar omarmen om de boot niet te missen? En wat doe je dan met je aloude, strikte journalistieke normen? Vergeten? Veranderen? Of er koste wat het kost aan vasthouden? Read more →

Bloggers willen ethische code

De mensheid blogt er tegenwoordig lustig op los. Over journalistiek, maar ook over huisdieren, kinderen, vakanties, het laatste nieuws en noem maar op. Iedereen kan het en lijkt het ook te doen. Wordt het niet eens tijd om die online spaghetti wat te reguleren? Met bijvoorbeeld een code voor bloggers? Onderzoekers legden die vraag voor aan de bloggemeenschap en wat bleek: de meeste bloggers willen een ethische code. Read more →

Bloggen als journalistieke stijl

Journalistieke objectiviteit klinkt als een grote vanzelfsprekendheid. Maar dat is het niet. Pas in de twintigste eeuw werd het model van objectieve journalistiek dominant. Inmiddels dwingt internet journalisten tot een nieuwe stijl, constateerde Marcel Broersma, hoogleraar Journalistieke Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen gister in zijn oratie. Het weblog zou je kunnen zien als vehikel voor een veranderende journalistiek. Read more →