Actualiteit gaat boven interactiviteit


Het internet beloofde radicale veranderingen voor de journalistiek. Snelheid en actualiteit zouden nog belangrijker worden. Maar ook interactiviteit en publieksparticipatie zouden een prominente rol gaan vervullen. Maar dat laatste komt maar langzaam op gang, zeker bij gevestigde nieuwsredacties. De oorzaak? Journalisten vinden actualiteit belangrijker dan interactiviteit.

Dat blijkt uit een onderzoek van David Domingo dat onlangs verscheen in de Journal of Computer-Mediated Communication. Hij was op enkele internetredacties (twee van een krant, één van een omroep en één zelfstandige webredactie) in Catalonië (Spanje) aanwezig om het werk van journalisten te observeren en hield interviews met hen. Juist van die webredacties zou je verwachten dat ze gebruik maken van toepassingen die interactie met het publiek mogelijk maken.

In de gesprekken benadrukten de internetjournalisten steeds dat interactiviteit een belangrijk element is van internetjournalistiek. Maar in hun werk bleek interactie met het publiek een marginale rol te spelen. De journalisten erkennen dat ze de mogelijkheden voor interactiviteit niet volop benutten. Als oorzaak wijzen ze op een tekort aan middelen: te weinig mankracht om initiatieven te ontplooien en in de lucht te houden.

Maar volgens het onderzoek was vooral de klassieke journalistieke cultuur de boosdoener. Binnen die cultuur is actualiteit een groot goed: het nieuws zo snel mogelijk publiceren, het liefst eerder dan alle concurrenten. Dat was dan ook de prioriteit van de onderzochte internetredacties. Door te scoren op actualiteit konden ze hun bestaansrecht tegenover andere redacties bewijzen.

Op de redactie die geen banden had met een traditionele nieuwsmedium waren meer interactieve intitiatieven dan op de andere redacties. Deze webredactie werd veel minder gehinderd door de logica van oude media en was daardoor meer geneigd tot interactie met hun publiek.

De internetredacties van de ‘oude’ media (krant en omroep) zagen interactieve toepassingen vooral als een belemmering voor hun eigenlijke taken. Voor de zelfstandig opererende webredactie was interactiviteit vooral een uitdaging om berichtgeving te verrijken met input van gebruikers.

1 Comment

Add yours →

  1. Wow dit beschrijft gewoon helemaal hoe het er aan toe gaat bij ons op de redactie… Bijna eng gewoon. Ik vind het erg jammer dat mijn organisatie niet verder kijkt dan de journalistieke neus lang is. Leve de eigen blogs en de nieuwssites die niet uit een bestaande titel voortkomen!

Geef een reactie