De krant is nog altijd een belangrijkere nieuwsbron voor Amerikanen dan internet. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Huh? De krant belangrijker dan internet? Maar uit onderzoek van PEW bleek toch dat internet de krant was voorbij gestoken als nieuwsbron? Hoe kan dat?

De oorzaak is eenvoudig: de onderzoekers van Gallup hebben de geënquêteerden een andere vraag gesteld dan de onderzoekers van PEW.

De PEW-onderzoekers vroegen simpelweg: via welk medium komt u aan het meeste van uw nieuws? Mensen antwoorden vervolgens naar hun gevoel (zoals ik gister schreef). Ze beredeneren een antwoord in een eigen denktrant: ‘naar mijn idee lees ik belangrijk nieuws vaak als eerste op internet’ of ‘naar mijn idee besteed ik meer tijd aan de krant dan aan internet of tv, dus ik zal het meeste nieuws wel uit de krant halen’.

De Gallup-onderzoekers stelden hun geënquêteerden een veel concretere vraag. Voor elk medium vroegen ze: hoe vaak haalt u uw nieuws uit de volgende bronnen? Met als antwoordmogelijkheden: dagelijks, enkele keren per week, soms en nooit. Zo’n vraag is concreter omdat mensen simpelweg kunnen aanvinken hoe vaak ze elk medium raadplegen.

Dat wil overigens niet zeggen dat de Gallup-onderzoekers een nauwkeuriger antwoord krijgen op de vraag welk medium de belangrijkste nieuwsbron is. Want hun onderzoek maakt niet duidelijk via welk medium mensen belangrijk nieuws vernemen. En ook niet welk medium hen het beste informeert. En ook niet hoeveel tijd mensen aan elk medium besteden.

Kortom, zulke opiniepeilingen zijn aardig om een beeld te krijgen van welke nieuwsmedia er toe doen in het leven van mensen. En dan is duidelijk dat internet steeds belangrijker wordt voor mensen om het nieuws te volgen. Maar een precies beeld leveren dit soort peilingen niet op, daarvoor zijn de vragen veel te beperkt.