Een half jaar geleden verscheen het boek ‘De krant moet kiezen’ waarin Warna Oosterbaan en Hans Wansink een analyse maken van de toekomst van de kranten. In het vorige week verschenen rapport ‘De volgende editie’ van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers wordt met geen woord gerept over dat boek. Wat vindt Hans Wansink van het rapport? “Het debat over de toekomst van de krant is nogal hysterisch.

Vind je dat het rapport aansluit bij jullie zienswijze die in ‘De krant moet kiezen’ naar voren komt?
“Bij de presentatie onderstreepte Brinkman wel dat de krant moet kiezen voor serieuze journalistiek, maar het wordt in het rapport onvoldoende uitgewerkt. Het debat over de toekomst van de krant wordt nogal hysterisch gevoerd. ‘De krant moet kiezen’ is geschreven om het mediadebat preciezer en beter geïnformeerd te voeren, wat tot dusver nog niet erg is gelukt. Het is jammer dat Brinkman niet naar het boek verwijst en de auteurs ook niet heeft geraadpleegd.”

Wat mis je aan anlyse in het rapport?
“Wat ik mis, maar ook niet had durven hopen, is een analyse van het falen van de uitgevers. De problemen bij PCM, Wegener, Telegraaf en NDC zijn te wijten aan ‘ondernemertje spelen’. Subsidie aan oude productie- en distributiemethoden remt innovatie.”

Gaan de kranten het wel redden met innovatie?
“Vergrijzing van lezersbestanden is geen wet van Meden en Perzen. Kijk naar De Morgen en The Independent. Maar ook NRC Next. Allemaal kranten met een ‘jonger’ lezerspubliek.  Kortom: productvernieuwing loont, broadsheets zijn ten dode opgeschreven.”

Zal dat gaan gebeuren?
“We moeten voor de Nederlandse kranten blij zijn met Van Thillo. Hij is een courantier met lange termijnvisie én zakenman. Dat heeft hij bewezen met het redden van Het Parool en De Morgen. Hij heeft ook goede ideeën over het Algemeen Dagblad. Dat hij een ‘harde saneerder’ zou zijn is vakbondspraat. Ook belangrijk: hij opereert multimediaal, maar heeft geen overspannen verwachtingen van crossmedia en internet.”

Wat is in jouw visie het nuttigste advies in het rapport-Brinkman?
“If you can’t beat them, join them. En dan bedoel ik de publieke omroep. In theorie is het VRT-model [de Vlaamse publieke omroep, AP] het beste voor de kwaliteitsjournalistiek en de kranten, maar het ter discussie stellen van de legitimiteit van het huidige bestel werkt contraproductief. Toch dwingt Brinkman, als CDA-prominent en oud-minister van mediazaken, Plasterk tot kleur bekennen voor een eerlijker speelveld en afbakening van taken. De publieke omroep heeft gebrek aan specialisten, denk aan buitenland, economie, onderzoe. Dat biedt een basis voor samenwerking.”

Hoe kijk je aan tegen idee van een internetheffing om innovatie bij dagbladen te bekostigen?
“Ondoordacht idee. Kwam in de voorlaatste versie van het rapport nog niet voor, hoorde ik uit betrouwbare bron. Betalen voor de productie en veredeling van het nieuws moet, maar dat moet via auteursrecht en afspraken met bedrijven als Google. De kranten moeten ook zelf niet alles gratis weggeven.”

Nog een advies dat niet in het rapport stond?
“Ik voeg er nog aan toe: streef naar een vergelijk met Google over copyrights.”