Waarom noemen steeds meer bloggers zich journalist?

Het is een steeds terugkerende discussie: zijn bloggers journalisten? Keer op keer levert deze ogenschijnlijk simpele vraag een hoop debat op. Bij tijd een wijle wordt er ook onderzoek naar gedaan. Zoals een onlangs gepubliceerd onderzoek van PR-bureau PR Newswire en PR-magazine PR Week. Volgens dit onderzoek ziet ongeveer de helft van de Amerikaanse bloggers zichzelf als journalist. Opmerkelijk, want dit percentage is fiks hoger dan een jaar eerder. Toen beschouwde eenderde van de bloggers zichtzelf als journalist. Wat is de oorzaak van die forse toename?

Het onderzoek geeft in elk geval geen verklaring voor de toename. Althans, niet in het bericht dat gratis online is verschenen. En ik heb geen zin om 20 dollar te betalen aan een PR-bureau om aan het onderzoeksrapport te komen. Daardoor kan ik natuurlijk niet beoordelen of het aan de onderzoeksmethode ligt. Laten we veronderstellen dat dat niet zo is en wat gaan speculeren over de vraag hoe het kan dat er een stijging is vanhet aantal bloggers dat zich journalist noemt.

It’s cool to be a journalist

Op het blog Journalistics komt Jeremy Porter met de suggestie dat de reden zou kunnen zijn: “it’s cool to be a journalist.” Leuk gevonden, maar is het de laatste tijd dan ‘cooler’ geworden om journalist te zijn? Ik  zie geen aanwijzingen die dat aannemelijk maken.

Naar mijn idee is een mogelijke verklaring:

Minder huis-tuin-en-keukenbloggers

Er was een tijd dat de mensheid massaal aan het bloggen sloeg. Ik heb de indruk dat dat de afgelopen tijd aan het afnemen is. Er zijn andere speeltjes bijgekomen, zoals Twitter en nieuwe toepassingen op Hyves en Facebook. Deze bieden allemaal de mogelijkheid om vrienden en kennissen op de hoogte te houden van je bezigheden. Daar is een blog dus niet meer voor nodig. Kortom, met name de huis-tuin-en-keukenbloggers zijn gestopt en de bloggers die publiceren over politiek en samenleving blijven over, ergo de bloggers met journalisiteke aspiraties.

Er is dus geen toename van het aantal bloggers dat zichzelf als journalist beschouwd, maar er is een totale afname van het aantal bloggers, en dan vooral de bloggers die schrijven over hobby’s, kinderen, huisdieren, enzovoorts. Daardoor neemt het aandeel ‘journalisiteke’ bloggers toe.

Het is jammer dat ik deze suggestie niet kan onderbouwen met cijfers. In 2006 maakte Arjan Dasselaar een ambitieuze inventarisatie van Nederlandse blogs en stelde vast welke voldeden aan zijn definitie van journalistiek. Dat was nog geen twintig procent. Het zou mooi zijn als dit tijdrovende onderzoek nu nog eens gedaan zou worden, om te zien wat er veranderd is. Ik wed: minder huis-tuin-en-keukenblogs.

Arjan Dasselaars onderzoek naar Nederlandse weblogs is gratis te downloaden [pdf].

4 Comments

Add yours →

  1. Misschien toch “de Journalist” pogen om te toveren tot een ware professie dan maar…?

  2. Ik ben journalist van beroep en in mijn vrije tijd onder meer blogger. Ik denk dat jouw verhaal steek houdt. Ik merk ook dat de de huis-tuin-en-keuken blogs (voor zover ik die al volgde) langzaam aan verdwijnen en dat de blogs van mensen met een meningkje (zoals ik 🙂 )en van mensen die literaire aspiraties hebben over blijven.
    En ach, iedereen wil toch graag journalist zijn omdat je dan het nieuws uit de bron kunt halen en daar kunt imponeren tegenover de onwetenden. Want kennis is macht en aanzien. Weten die mensen veel dat journalist voor 90 procent buffelen is in een ratrace.

  3. Aardige suggestie. Maar het lijkt me ook logisch dat het een combinatie van beide factoren is.

    Overigens ben ik zelf journalist, maar dat staat los van mijn weblog. Dat zie ik meer als een publiek kladblok.

  4. Webloggers lopen simpelweg wat vooruit, nu steeds duidelijker wordt dat fulltime-journalist een uitstervend beroep is — de enige journalisten die overblijven zullen er iets naast moeten gaan doen. Webloggers doen er al iets naast.

Geef een reactie