Sociale media belangrijkste nieuwsbron voor jongeren. Toen ik die kop op vk.nl las, dacht ik meteen: wow, dat is sensationeel nieuws! Sensationeel, omdat dit een revolutionaire breuk zou zijn met de manier waarop mensen, en ook jongeren, van oudsher nieuws consumeren, namelijk via de krant, het televisienieuws en nieuwssites. Uit Nederlands onderzoek uit 2010 bleek nog dat de televisie veruit de belangrijkste nieuwsbron was voor jongeren. Dat medium is nu dus voorbij gestreefd door sociale media als Twitter en Facebook. Sensationeel! Als het waar zou zijn…

Het mooie is dat op vk.nl ook het rapport is te vinden waarop het bericht is gebaseerd. Hulde daarvoor, want zo kan je zelf nazoeken waar het bericht op is gebaseerd. Het bewuste Digital News Report is overigens niet opgesteld door de nieuwsorganisatie Reuters, zoals vk.nl schrijft, maar door het Reuters Institute for the Study of Journalism, een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Universiteit van Oxford. Maar dat terzijde.

Het gekke is dat in het hele rapport niets is te vinden over het feit dat sociale media de belangrijkste nieuwsbron voor jongeren zijn geworden.

Ik kwam weliswaar op pagina 23 onderstaande grafiek tegen, waaruit blijkt dat internet onder jongeren het hoogst scoort als nieuwsbron, maar daarin is niets te zien over het belang van sociale media.

Ook is in het rapport onderstaande grafiek te vinden (op pagina 15), waaruit je kan afleiden dat sociale media voor jongeren belangrijker zijn om aan nieuws te komen dan zoekmachines. Kortom, jongeren komen vaker nieuws tegen op Facebook en Twitter, dan dat ze met wat zoektermen nieuws opzoeken via Google.


Maar dat wil niet zeggen dat sociale media de belangrijkste nieuwsbron zijn voor jongeren. En ook niet dat sociale media het belangrijkste middel zijn voor jongeren om op internet aan nieuws te komen. Want wat staat er op pagina 46:

“Overall, the starting point for news tends to be a branded news site across all ages and demographics.”

Oftewel: voor alle leeftijdsgroepen is de belangrijkste manier om aan nieuws op internet te komen, door naar de website van een gerenommeerde nieuwsorganisatie te surfen.

Conclusie

Er vinden zeker belangrijke verschuivingen plaats in de wijze waarop mensen nieuws tot zich nemen. En dat geldt met name voor jongeren. Maar het is geenszins het geval dat sociale media de belangrijkste nieuwsbron voor jongeren zijn. Dat blijkt in elk geval niet uit dit onderzoek van het Reuters Institute.

Overigens kwam niet alleen vk.nl met dit foutieve nieuws. Ik vond dezelfde fout op de websites van The Telegraph, Twittermania en Mashable.

[Foto: Moritz Petersen]