Category: Onderzoek (page 3 of 7)

Manieren van multimediale journalistiek

Multimediale journalistiek is de toekomst. Maar wat is dat eigenlijk, ‘multimediale journalistiek’? En hoe werkt dat, ‘multimediale journalistiek’? En wanneer is er sprake van ‘multimediale journalistiek’? Die vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden, want ‘multimediale journalistiek’ kent vele verschijningsvormen. Read more →

Journalisten met vlotte pen zijn verdacht

De beste journalisten zijn journalisten die verhalen verzinnen. Althans, als het gaat om het schrijven van lekker leesbare stukken. In vergelijking met ‘echte’ artikelen, scoren verzonnen artikelen beter op leesbaarheid, zo is gebleken uit onderzoek. Hebben we daarmee dan ook een middel in handen om sjoemelende journalisten in de kraag te grijpen? Read more →

Lessen voor lokale media

Het publieke bestel van lokale radio floreert in Australië. Ondanks forse concurrentie van commerciële stations stemmen miljoenen mensen  regelmatig af op hun lokale radiostation. Het wekelijkse bereik is zo’n 25 procent van de volwassen bevolking. Onderzoekers hebben bekeken wat mensen zo aanspreekt aan deze lokale, publieke radiostations. Conclusie? De radio is het ultieme medium voor het bevorderen van het gemeenschapsgevoel. Internet geeft slechts een gevoel van isolatie. Read more →

Emoties in kwaliteitsjournalistiek

Een neerstortend vliegtuig brengt een hoop emoties teweeg. Tranen en paniek van geschokte overlevenden, verontruste familieleden en kermende gewonden. Hoe ga je daar als televisiejournalist mee om? Registreer je de tranen of riekt dat naar sensatie?

Read more →

Rampenverslaggeving als altijd

“Twitterpaniek”, constateert Paul Vereijken op De Nieuwe Reporter na het neerstorten van een vliegtuig vlakbij Schiphol. “Berichten – tweets – met verschillende cijfers van gewonden en doden worden via Twitter het web op geslingerd.” Vervolgens beschrijft hij de tegenstrijdige informatie die over het web stuitert. “Tussen de 100 en 250 mensen zouden aan boord zijn, schrijft Bright op basis van nieuwsberichten en tweets. Of zijn het er toch maar 80? Ligt het vliegtuig in twee of drie stukken? Of is het van de baan geschoven en is er dus veel minder aan de hand dan gedacht wordt? De ene tweet struikelt over de andere.”

Read more →

Bloggen uit onvrede met lokale media

Etmaal van de Communicatiewetenschap 2009

De lokale journalistiek wordt tegenwoordig verrijkt met burgers die bloggen over hun wijk, hun dorp of hun stad. Ze schrijven over voorvalletjes in hun straat, de concerten of sportwedstrijden die ze bezoeken, en uiteraard maken ze foto’s van allerhande zaken. Maar wie zijn deze burgerjournalisten? En wat is hun drijfveer? En zijn professionele journalisten hun natuurlijke vijand?

Read more →

Geen angst voor burgerjournalisten

Etmaal van de Communicatiewetenschap 2009

Burgerjournalisten zijn een nuttige aanvulling op de professionele journalistiek. Ze zorgen ervoor dat berichtgeving vollediger is. Maar de naam ‘journalistiek’ zijn ze niet waard. Want ze maken fouten en kunnen geen onderscheid maken tussen feiten en opinie. Professionele journalistiek blijft dus broodnodig.

Read more →

Krant of internet belangrijker?

De krant is nog altijd een belangrijkere nieuwsbron voor Amerikanen dan internet. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Huh? De krant belangrijker dan internet? Maar uit onderzoek van PEW bleek toch dat internet de krant was voorbij gestoken als nieuwsbron? Hoe kan dat?

Read more →

Wat is het belangrijkste nieuwsmedium?

Internet overtakes newspapers as news source‘, meldde het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW op 23 december. Het is een historisch moment in de Amerikaanse geschiedenis. Voor het eerst is internet een belangrijkere nieuwsbron dan de krant.

Read more →

Hoofdbrekens voor webredacteuren

‘User generated content’ rukt op in vrijwel alle media. Weerfoto’s van kijkers op televisie, NuJIJ.nl en ik@nrc.nl zijn slechts enkele voorbeelden van een lange reeks initiatieven. Het onlangs gepubliceerde onderzoek van Neil Thurman naar het gebruik van user generated content door Britse media doet daardoor nu wat bevreemdend aan. Uit interviews in 2004 met webredacteuren van onder meer The Times, BBC, The Telegraph en The Sun bleek dat zij zich het hoofd braken over hoe ze zouden moeten omgaan met materiaal dat door het publiek wordt aangeleverd.

Read more →