Tag: enquête

Geen angst voor burgerjournalisten

Etmaal van de Communicatiewetenschap 2009

Burgerjournalisten zijn een nuttige aanvulling op de professionele journalistiek. Ze zorgen ervoor dat berichtgeving vollediger is. Maar de naam ‘journalistiek’ zijn ze niet waard. Want ze maken fouten en kunnen geen onderscheid maken tussen feiten en opinie. Professionele journalistiek blijft dus broodnodig.

Read more →

Krant of internet belangrijker?

De krant is nog altijd een belangrijkere nieuwsbron voor Amerikanen dan internet. Dat blijkt uit een recente opiniepeiling van het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. Huh? De krant belangrijker dan internet? Maar uit onderzoek van PEW bleek toch dat internet de krant was voorbij gestoken als nieuwsbron? Hoe kan dat?

Read more →

Wat is het belangrijkste nieuwsmedium?

Internet overtakes newspapers as news source‘, meldde het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW op 23 december. Het is een historisch moment in de Amerikaanse geschiedenis. Voor het eerst is internet een belangrijkere nieuwsbron dan de krant.

Read more →

Hoeveel tijd lezen we in de krant?


In vergelijking met andere Europese landen zijn Nederlanders middelmatige krantlezers: dagelijks besteden we gemiddeld 35 minuten aan de krant. Dat meldde ik vorige week in een bericht over een onderzoek naar krantlezen in Europa. Maar 35 minuten lijkt me behoorlijk veel. Klopt dat cijfer wel?

Read more →

Kranten lezen in Europa


De Ieren zijn Europees kampioen krantlezen: zij besteden op een doorsnee dag zo’n 53 minuten aan het lezen van de krant. De Grieken steken daar schril tegen af met circa 16 minuten per dag. Nederland is een middenmoter met de 35 minuten die we gemiddeld genomen dagelijks besteden aan de krant.

Ook het percentage niet-lezers varieert fors in Europa. Zo kijkt vijf procent van de Noren nooit een krant in, terwijl liefst tweederde van de Grieken geen krant leest. Nederland is wederom een middenmoter met zo’n twintig procent niet-krantlezers onder de bevolking.

Read more →