Tag: fonds

Geld aanvragen voor onderzoeksjournalistiek is ‘gedoe’

Een zak geld aanvragen om dat journalistieke onderzoek te kunnen doen waar de krant zelf geen budget voor heeft. Het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten zou dat mogelijk moeten maken. Maar onderzoeksjournalisten van dagbladen maken er zelden gebruik van. “Het fonds is niet heel makkelijk benaderbaar.” Read more →

Fonds Bijzondere Journalistiek: onbekend en onbemind bij hoofdredacteuren

Hoe kan je onderzoeksjournalistiek stimuleren? Journalisten die misstanden bloot leggen, tegels lichten, malversaties opsporen. Elke redactie vindt het belangrijk, maar vaak ook zijn geluiden te horen dat er geen geld voor is. Het Fonds voor Bijzondere Projecten zou soelaas kunnen bieden. Daar kunnen journalisten aankloppen als ze werken aan een speciaal project, zoals een tijdrovende onderzoeksklus. Voor redacties van kranten en tijdschriften zou dat mogelijkheden kunnen bieden om meer aan onderzoeksjournalistiek te doen. Maar de animo lijkt gering. “Het is vooral een kwestie van te weinig prioriteit geven aan tijdrovende klussen.” Read more →