Tag: subsidie

“Productvernieuwing loont voor kranten”

Een half jaar geleden verscheen het boek ‘De krant moet kiezen’ waarin Warna Oosterbaan en Hans Wansink een analyse maken van de toekomst van de kranten. In het vorige week verschenen rapport ‘De volgende editie’ van de Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers wordt met geen woord gerept over dat boek. Wat vindt Hans Wansink van het rapport? “Het debat over de toekomst van de krant is nogal hysterisch. Read more →

Niet de gedrukte media, maar de journalistiek redden

Ook in Engeland is er bezorgdheid over de toekomst van de journalistiek. Want ook daar is steeds minder geld beschikbaar voor diepgravende journalistiek. Daarom hebben gerenomeerde onderzoeksjournalisten nu de handen ineen geslagen om de onderzoeksjournalistiek te redden. Ze hebben een fonds opgericht dat geld gaat inzamelen om belangrijke journalistieke projecten te kunnen financieren: het Fund for Investigative Reporting. Met als missie de verslaggeving voor het algemeen belang veilig te stellen. Een initiatief dat een hele goede beurt zou maken tussen de adviezen van de Commissie Brinkman. Read more →

Geld aanvragen voor onderzoeksjournalistiek is ‘gedoe’

Een zak geld aanvragen om dat journalistieke onderzoek te kunnen doen waar de krant zelf geen budget voor heeft. Het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten zou dat mogelijk moeten maken. Maar onderzoeksjournalisten van dagbladen maken er zelden gebruik van. “Het fonds is niet heel makkelijk benaderbaar.” Read more →

Fonds Bijzondere Journalistiek: onbekend en onbemind bij hoofdredacteuren

Hoe kan je onderzoeksjournalistiek stimuleren? Journalisten die misstanden bloot leggen, tegels lichten, malversaties opsporen. Elke redactie vindt het belangrijk, maar vaak ook zijn geluiden te horen dat er geen geld voor is. Het Fonds voor Bijzondere Projecten zou soelaas kunnen bieden. Daar kunnen journalisten aankloppen als ze werken aan een speciaal project, zoals een tijdrovende onderzoeksklus. Voor redacties van kranten en tijdschriften zou dat mogelijkheden kunnen bieden om meer aan onderzoeksjournalistiek te doen. Maar de animo lijkt gering. “Het is vooral een kwestie van te weinig prioriteit geven aan tijdrovende klussen.” Read more →

Kranten of journalisten steunen?

De Nederlandse pers maakt aanspraak op acht miljoen euro voor innovatie. Maar waaraan moet dat geld besteed worden? Dat is de grote vraag voor de commissie Brinkman, die is belast met het opstellen van criteria om het innovatiefonds van minister Plasterk een goede bestemming te geven. Gisteravond organiseerde de Nederlandse Vereniging van Journalisten de ‘Staten Generaal van de Journalistiek’ om de commissie te voorzien van ideeën. Grootste punt van discussie was: gaan we kranten steunen of individuele journalisten? Read more →

Subsidie op kritische journalistiek

“Bij staatsteun gaat het gewoon om subsidie. Nota bene van een orgaan dat wij kritisch controleren. Dat kan niet.” Birgit Donker, hoofdredacteur van NRC Handelsblad en NRC Next, laat in Trouw (artikel niet online) weten pertinent tegen staatsteun voor kranten te zijn, omdat daarmee de journalistieke onafhankelijkheid in gevaar zou komen. Als dat zo is kan het NOS Journaal ook niet onafhankelijk zijn. Moet de staatssteun voor de publieke omroep dan ook maar verdwijnen?

Read more →